Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Garagebedrijf RIMA, gevestigd aan Starrenburglaan 7 2251AG Voorschoten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Marco Zonneveld is de Functionaris Gegevensbescherming van Garagebedrijf RIMA Hij is te bereiken via garagerima@hotmail.com

https://garagebedrijfrima.nl
Starrenburglaan 7 2251AG Voorschoten
071 542 9333

Persoonsgegevens die wij verwerken

Garagebedrijf RIMA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Kenteken
– Telefoonnummer
– Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 071 542 9333, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Garagebedrijf RIMA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het afhandelen van uw betaling
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Garagebedrijf RIMA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit is meestal zolang de onderhoudswerkzaamheden duren.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Garagebedrijf RIMA verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Garagebedrijf RIMA gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Garagebedrijf RIMA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar garagerima@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Garagebedrijf RIMA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Garagebedrijf RIMA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan telefonisch contact op met ons op via 071 542 9333. Garagebedrijf RIMA heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– We vragen u alleen wat uiterst noodzakelijk is om u te kunnen bereiken en te informeren over de voortgang van uw auto-onderhoud
– We gebruiken beveiligingssoftware wanneer we uw gegevens op de computer opslaan, zoals een virusscanner en firewall.
– Bezoekt u onze website? Dan maken wij gebruik van een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Laatste update april 2021

 

APK voor
€25,-

Tijdens de APK controleren we de veiligheid van uw auto. U betaalt slechts €25,- aan APK voor benzineauto’s en € 50,- voor diesels, zonder verborgen kosten én zonder afspraak. 

Afspraak maken?

Is uw auto toe aan een grote onderhoudsbeurt, bandenwissel of APK? Maak een afspraak wanneer het u uitkomt of rij gerust eens langs onze garage in Voorschoten zonder afspraak. 

Kom langs of bel ons

Bel ons

071 542 9333

Kom langs

Starrenburglaan 7
2251 AG Voorschoten